[ ดูREVIEWทั้งหมด ]

INDY MOVIE REVIEW
 
Something in the Air (2012)
 (บรรยายอังกฤษ)
 
   
 

Director:Olivier Assayas  Screenplay by:Olivier Assayas  Running time:122 minutes Country:France Language:French

Genre:Drama  Subtitle:English  Starring: Clement Metayer as Gilles, Lola Créton as Christine, Felix Armand as Alain,
Carole Combes as Laure
, India Menuez as Leslie, Hugo Conzelmann as Jean-Pierre, Mathias Renou as Vincent,
Dolores Chaplin as Actrice Londres
, Victoria Ley as Show-going hippy, Nathanjohn Carter as German Soldier Extra,
Nick Donald as German Soldier
, Félix de Givry as Christophe, Paul Spera as Carl

 

 


เกร็ดประวัติศาสตร์จากภาพยนตร์

(บทความนี้ตัดมาจาก..http://www.theglobalmoving.com/global_

analysis_detail.php?id=hKJscGf35NIqnYZ9

..ขอขอบคุณท่านผู้เขียนมา ณ.ที่นี้)

ขบวนการนักศึกษา ฝรั่งเศส ค.ศ.1968
        ในทศวรรษที่ 1960 หลังโลกผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งหายนะในสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นช่วงเวลาที่กลุ่มนักศึกษาทั่วโลกออกมาเคลื่อนไหวเพื่อแสดงเจตจำนงที่จะปฏิวัติเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมแบบเก่า สภาพความเป็นอยู่ กฎเกณฑ์ทางสังคม ควบคู่ไปกับการต่อต้านสงคราม ที่เกิดขึ้นระหว่าง 2 ขั้วอำนาจใหม่ทางการเมืองโลก อเมริกาตัวแทนจากฝั่งเสรีนิยม และสหภาพโซเวียต ตัวแทนจากฝั่งคอมมิวนิสต์ การออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษาเหล่านี้ เป็นไปอย่างแพร่หลาย จนทศวรรษนี้ถูกขนานนามว่า “ ยุคสมัยแห่งการปฏิวัติโดยนักศึกษา ” ความเคลื่อนไหวเหล่านี้เกิดขึ้นในอเมริกา ยุโรปตะวันตก ไปจนถึงประเทศในเอเชียอย่างญี่ปุ่น เช่นเดียวกับ ฝรั่งเศส การเดินขบวนของกลุ่มนักศึกษา เมื่อ ค.ศ. 1968 ถูกจับตามองว่าเป็นการปฏิวัติที่ใกล้เคียงความสำเร็จมากที่สุด ครั้งหนึ่ง
ฝรั่งเศสก่อนการเดินขบวน ปี 1968
          ค.ศ. 1945 หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 สถานภาพทางการเมืองสาธารณรัฐที่ 4 ของฝรั่งเศสเป็นไปอย่างผันผวน การทำงานของรัฐบาลติดขัดจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้ง ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์แอลจิเรีย ในปี 1962 เมื่อแอลจิเรียที่ยังเป็นส่วนหนึ่งของฝรั่งเศส ได้ทำสงครามและแยกตัวออกจากฝรั่งเศส นายพล ชาร์ล เดอ โกลล์ผู้นำในขณะนั้นจึงทำการปฏิรูปประเทศ ตั้งระบบการปกครองใหม่ เข้าสู่ยุค

 

สาธารณรัฐที่ 5 เพื่อให้ฝ่ายบริหารมีอำนาจมากยิ่งขึ้น และให้ประชาชนมีอำนาจผ่านการหยั่งประชามติ แนวคิดทางการเมืองของเขาเป็นที่รู้จักในนามของลัทธินิยมโกลล์ ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการเมืองฝรั่งเศส ขณะที่สภาพเศรษฐกิจของฝรั่งเศสเมื่อปลดปล่อยดินแดนต่างๆ ออกจากการเป็นอาณานิคมแล้ว ทำให้สภาพทางเศรษฐกิจที่จากเดิมขึ้นอยู่กับการเกษตรถึง 37 % กลายสภาพมาสู่สังคมอุตสาหกรรม ที่มีการก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นเป็นจำนวนมากและต้องใช้แรงงานมากถึง 2 ใน 3 ของคนในประเทศ ในด้านสังคมฝรั่งเศสมีลักษณะเป็น สังคมจารีตแบบทุนนิยม ทำให้ประชาชนนิยมบริโภคสิ่งของฟุ่มเฟือย เมื่อประกอบกับนโยบาย สนับสนุนการมีบุตรทำให้จำนวนประชากรของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล
การลุกฮือของกลุ่มนักศึกษา
          แนวโน้มความรุนแรงทางการเมืองฝรั่งเศสมีมาตั้งแต่ต้นปี 1968 ในเดือน มกราคม เมื่อนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย Nanterre ลุกขึ้นมาประท้วงความไม่เป็นธรรมของสถานศึกษา โดยมองว่ามีลักษณะเป็นเผด็จการ ที่มีการกีดกันทางเพศ การแสดงออกทางการเมืองและถูกควบคุมโดยครู อาจารย์ ตามมาด้วยการหยุดประท้วงของแรงงาน ที่ต้องทำงานหนัก ได้ค่าแรงต่ำ และปราศจากมาตรการรักษาความปลอดภัย เหตุการณ์เริ่มรุนแรงขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม เมื่อนักศึกษาเริ่มต่อต้านกฎมหาวิทยาลัย และ นักศึกษา 8 คนถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องอธิการบดี โดย 6 คนเป็นสมาชิกของกลุ่ม “National Vietnam committee ” ที่ต่อต้านความรุนแรงในสงครามเวียดนาม ทำให้นักศึกษาเข้ายึดอาคารบริหาร ตามมาด้วยการหารือและไม่ยอมรับการกีดกันทางการเมือง การต่อต้านทุนนิยม จักรวรรดินิยม การกีดกันทางเพศและเป็นหนึ่งเดียวกับแรงงาน การประท้วงขยายตัวเป็นวงกว้างไปยัง Caen และ Bordeaux ความรุนแรงมาปะทุเมื่อตำรวจเข้าจับกุมและใช้กำลังกับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย Sorbonne เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 1968 โดยเหตุผลว่า เป็นการกระทำที่หวังโจมตีรัฐบาล จึงมีคำสั่งปิด Sorbonne การใช้กำลังของตำรวจทำให้การต่อต้านขยายตัวเป็นวงกว้าง ในวันที่ 7 ผ่านทางวิทยุ ใบปลิว เรียกร้องให้ปล่อยตัวนักศึกษา ให้ตำรวจถอนกำลัง เปิดมหาลัย ให้แรงงานต่อต้านระบบ Gaullist และทุนนิยม ทำให้ผู้ออกมาต่อต้านเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เมื่อเข้าสู่วันที่ 10 และ 11 สถานการณ์ในเขต Latin Quarter เต็มไปด้วยการตั้งสิ่งกีดขวางตำรวจใช้แก๊สน้ำตา และกระบองเข้าจับกุม ขณะที่นักศึกษาและผู้ต่อต้านตอบโต้ด้วยการขว้างหินใส่เจ้าหน้าที่ ในวันที่ 13 การนัดหยุดงานของแรงงานและเข้าครอบครองโรงงานขยายตัวเป็นวงกว้าง แม้ทางการจะมีการปล่อยตัวนักศึกษาและเปิด Sorbonne แล้วก็ตาม ระหว่างวันที่ 14 – 20 กลุ่มผู้ประท้วงเข้าครอบครอง โรงงาน สถานศึกษา โรงภาพยนตร์แห่งชาติ พร้อมทั้งนำธงแดง,ดำมาติดตั้ง โปสเตอร์เกี่ยวกับ ลัทธิเหมา , เลนิน , คาสโตร , เช กูวาร่า ,ทรอสกี้ มาร์กซ์และโปสเตอร์ประท้วงต่างถูกติดไปทั่วทั้ง Paris ภายใต้สโลแกน “Everything is Possible” ระบบคมนาคมเป็นอัมพาตจากการนัดหยุดงานต่อต้านของแรงงานกว่า 2 ล้านคน เมื่อเข้าสู่วันที่ 22 สหภาพแรงงาน ฝ่ายค้าน และนักศึกษา ประกาศต่อรองกับเจ้าของกิจการและพรรคการเมือง โดยข้อเรียกร้องของแรงงาน ได้เรียกร้องถึง การทำงานให้ลดลงเหลือเพียง 40 ชม. ต่อสัปดาห์ โดยไม่มีการปรับลดค่าแรง เรียกร้องค่าแรงต่ำสุดที่ 1000 ฟรังก์ กำหนดอายุการทำงานสำหรับชาย 60 ปี หญิง 55 ปี วันหยุดสำหรับแรงงาน การเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัย และอิสรภาพในสหภาพแรงงาน สถานการณ์ใกล้เข้าสู่จุดเปลี่ยนทางการเมืองในช่วงวันที่ 23 – 24 แรงงาน นักศึกษาเดินขบวนตะโกนขับไล่ผู้นำประเทศ ขณะที่ เดอ โกลล์ ออกแถลงการณ์ผ่านทาง TV และวิทยุ ว่าพร้อมจะปรับตัว และรับฟังทุกความคิดเห็น เหตุการณ์เข้าสู่วันที่ 25 -26 นายกรัฐมนตรี ปงปีดู เปิดการเจรจาต่อรองกับ สหภาพแรงงาน ที่บริเวณ Rue De Grenelle โดยยื่นข้อตกลง Grenelle โดยจะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ 35 % และเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 10 % ข้อเสนอดังกล่าวถูกปฏิเสธ ผู้ประท้วงไปรวมกันบริเวณถนน Des Gobelins ถูกโจมตีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ต่อมา เดอ โกลล์ ออกมาปราศรัยผ่านวิทยุ และสื่อว่า ขณะนี้สาธารณรัฐกำลังเผชิญหน้ากับเผด็จการและคอมมิวนิสต์ สาธารณรัฐกำลังอยู่ในอันตรายจำเป็นต้องปกป้อง ขณะที่พรรค Communist party และสหภาพแรงงานเข้าหารือ เพื่อหาข้อยุติการประท้วงที่เป็นไปอย่างรุนแรง โดยมีข้อสรุปที่สนับสนุนให้มีการจัดการเลือกตั้งขึ้น พร้อมสนับสนุนการต่อรองกับแกนนำต่างๆ ภายหลังตำรวจได้ร่วมมือกับผู้นำสหภาพแรงงานในการ ขับไล่คนงานออกจากโรงงาน พร้อมกับที่ เดอโกลล์ ประกาศยุบสภา จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 23 , 30 มิถุนายน และฝูงชนที่สนับสนุนเดอ โกลล์ ออกมารวมตัวกัน
เหตุการณ์กลับสู่ความสงบ
       หลังการขับไล่คนงานออกจากการยึดครองโรงงาน การจราจรกลับสู่สภาวะปกติ การประท้วงค่อยเงียบลง แรงงานกลับไปสู่ที่ทำงาน จนเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน เกิดความรุนแรงขึ้นหลังรัฐบาลออกแคมเปญเลือกตั้งโดยเน้นไปที่อันตรายของสงครามกลางเมือง โดยผู้คัดค้านถูกโจมตีและมีผู้เสียชีวิตหลายราย ในวันต่อมาการเดินขบวนประท้วงถูกสั่งห้าม ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า พรรคฝ่ายขวาของเดอ โกลล์ เป็นฝ่ายชนะ ขณะที่มหาวิทยาลัย Sorbonne ถูกเรียกคืนจากทางตำรวจ และ นักศึกษาถูกขับไล่ กีดกันจากรัฐบาล แม้ว่าความพยายามในการปฏิวัติของขบวนการนักศึกษาฝรั่งเศส ในปี 1968 จะไม่สำเร็จก็ตาม แต่การประท้วงดังกล่าวก็ได้ส่งผลให้เกิดจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศส โดยเป็นการกระตุ้นให้รัฐบาลเล็งเห็นถึงปัญหาจากประชน ให้มีการใส่ใจในสิทธิความเท่าเทียมกันทางเพศ การเคารพในสิทธิมนุษยชน และการพัฒนาด้านการจ้างงานในระบบทุนนิยมให้มีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น


ประวัติย่อผู้กำกับ
โอลิเวียร์ แอซสาแยสเป็นนักสร้างภาพยนตร์รุ่นใหม่ที่มีพรสวรรค์โดดเด่น เขาจบการศึกษาจาก l’École des Beaux-Arts ในปารีส เขารู้ตัวเองตั้งแต่เด็กเลยว่าอยากสร้างภาพยนตร์ (พ่อของเขาเป็นผู้เขียนบทภาพยนตร์ยุคก่อนกระแสแนวใหม่) เขาเชื่อมั่นเหลือเกินว่างานประพันธ์, ภาพเขียน, และภาพลายเส้นเป็นการปูพื้นฐานให้กับงานสร้างภาพยนตร์มากกว่าจะเข้าเรียนในโรงเรียนการภาพยนตร์ ในช่วงต้นทศวรรษที่ 80 เขาเป็นนักวิจารณ์ชื่อดังของนิตยสาร Cahiers du Cinéma โดยร่วมกองบรรณาธิการ, และยังเขียนบทภาพยนตร์ให้กับผู้กำกับภาพยนตร์อย่าง ลอเร็นท์ เพอร์ริน และอังเดร เทชิเน่ เขาเริ่มกำกับผลงานของตัวเองจากหนังสั้น 4 เรื่องในช่วงปี 1979 ถึงปี 1985 และ Disorder ภาพยนตร์เรื่องแรกของเขาขึ้นหิ้งผลงานคลาสสิคเมื่อออกฉายในฝรั่งเศสในปี 1986

 


หนังตัวอย่าง:


รางวัล: 5 wins & 3 nominations.

 

 

Cabourg Romantic Film Festival 2013

Won
Golden Swann
Best Female Revelation
Lola Créton (actress) 
 

Chicago International Film Festival 2012

Nominated
Gold Hugo
Best International Feature
Olivier Assayas 
 

César Awards, France 2013

Won
César
César Revelations
Lola Créton 
 

Ghent International Film Festival 2012

Won
Georges Delerue Prize
Best Music
Olivier Assayas (director) 
A-Film (distributor) 
 

Lumiere Awards, France 2013

Nominated
Lumiere Award
Most Promising Young Actor (Meilleur espoir masculin)
Clément Métayer 
 

Venice Film Festival 2012

Won
Fondazione Mimmo Rotella Award
Olivier Assayas 
Won
Golden Osella
Best Screenplay
Olivier Assayas 
Nominated
Golden Lion
Olivier Assayas

 

 

In the months after the heady weeks of May ''68, a group of young Europeans search for a way to continue the revolution believed to be just beginning.
During the 1970s a student named Gilles gets entangled in contemporary political turmoils although he would rather just be a creative artist. While torn between his solidarity to his friends and his personal ambitions he falls in love with Christine.

Something in the Air (French: Après mai) is a 2012 French drama film written and directed by Olivier Assayas. The film was selected to compete for the Golden Lion at the 69th Venice International Film Festival. Assayas won the Osella for Best Screenplay.

 

Olivier Assayas has made a distinctive and nuanced film about the much-chronicled post-1968 years of radical European politics, as well as providing droll insight into his self-discovery as an artist.

French writer-director Olivier Assayas returns to the time and place of his 1994 film, "Cold Water," stirring a strong dose of politics into the semi-autobiographical mix.

VENICE – In his darkly poetic 1994 feature, Cold Water, Olivier Assayas revisited his early-70s adolescence in a town near Paris via a youth named Gilles and his troubled girlfriend Christine. The French writer-director returns to that time and place, with leads again named Gilles and Christine, in the exquisite, semi-autobiographical Something in the Air (Apres mai). While the earlier drama was notable for its absence of politics, the new film is virtually bursting with revolutionary ferment, albeit viewed with reflective detachment.
RECOMMENDED
 

 

 


เข้าชม : 12356    [ ขึ้นบน ]
ภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ในประเภท: ArtAndErotic: BeautifulPicture: ComingOfAge: originEurope: recommend: SubtitleEnglish: NotGayFilmsButGayLikeItหนังสยิ้วกิ้วเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ..ลองเข้าไปดูซิครับ